Typy her

Gettysburg

Obdoba hry “Capture the flag”, ale na téma americké občanské války.

Týmy: 2 týmy - sever a jih

Vybavení: nesměji se používat žádné zásobníky, tuby nebo jakékoliv pevné pouzdro na kuličky. Dvě vlajkové základny, dvě vlajky zavěšené na základně.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:

 •  hráči mohou mít tolik kuliček, kolik si přejí.
 •  kuličky musí být uloženy volně, nebo v plastikových sáčcích.
 •  hráči musejí nabíjet kuličky rukou a další kuličky může být nabita až po výstřelu předchozí.
 •  týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
 •  zasažený hráč je vyřazen ze hry.
 •  jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče).
 •  vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníka.

Vítězství: Získání nepřátelské vlajky a její doručení na mateřskou základnu.

Taktická výhoda: Více než v jiných hrách, kde je omezeno střelivo, platí zásada, že bezpečněji je ve skupině a rozhoduje její palebná síla. Pokuste se koordinovat jednotky, tak aby jedna pálila a ostatní nabíjely. Postavte své jednotky do řady a přiřaďte jim čísla. Ať si zapamatují, jakého jsou čísla, lichého nebo sudého. Během hry může dát kapitán pokyn, střílí sudí, liší nabíjejí, liší pálí, sudí nabíjejí atd.

 

 

 

Obrana a útok

Výborné pro trénink obrany a útoku vlajkové základny, nebo pro rychlou a nespoutanou bitvu bez plížení.

Týmy: dva týmy - obránci a útočníci.

Vybavení: zvolte místo, které se dobře brání, zde bude vlajková základna, obránci budou omezeni hranicí základny, určete tuto hranici.

Časový limit: doporučeno 10 minut, možno měnit v závislosti na velikosti hřiště, počtu hráčů, úkrytech atd.

Pravidla:

 •  týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
 •  obránci nemohou opustit oblast vlajkové základny.
 •  útočníci mohou útočit z libovolného místa na hřišti.
 •  zasažený hráč je vyřazen ze hry.
 •  vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.

Vítězství:

 •  útočníci • zbavit vlajku její obrany
 •  obránci • zastavit útočníky v jejich úsilí

Taktická výhoda: Obránci, zaujměte pozice v nejkrajnějších rozích Vašeho území. Jestliže budete muset ustupovat, budete mít alespoň kam. Útočníci, pošlete hlavní síly jedním směrem a několik záškodníků jiným. Musíte se rychle přemisťovat a nedat šanci obráncům zareagovat na Váš útok.

 

 

 

Paintburner

Tato hra je výborná na závěr dne. Dobře se odreaguješ a nezáleží na tom, jestli vyhraješ či ne.

Týmy: několik trojčlenných týmů

Vybavení: sestavte maximální počet týmů, vyřazení hráči budou čekat na určeném místě, tak dlouho, dokud se jich nesejde dost na nový tým. Týmy začínají na různých místech na hřišti.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:

 •  jakmile je hráč zasažen, odchází na vyznačené stanoviště.
 •  jakmile jsou tři hráči na vyznačeném stanovišti, vrací se do hry jako nový tým.
 •  všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmějí ji opustit do začátku hry.
 •  vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.
 •  zasažený hráč, je vyřazen ze hry, do doby vytvoření nového týmu.

Vítězství: každý vyhrává.

Taktická výhoda: Držte se blízko hranic hřiště, minimálně budete vědět, že nemáte nikoho za zády. Jestliže uslyšíte střelbu, utíkejte rychle na slepou stranu útočících týmů. Hlídejte si záda.

 

 

 

Recon

Malé týmy musejí projít několika kontrolními stanovišti. Problém je, že všechny týmy musí projít stejnými. Je to výborná varianta pro noční hru.

Týmy: několik pětičlenných týmů

Vybavení: kontrolní stanoviště (pro každý tým jedno), jsou rozmístěna po celém hřišti a jasně označena praporkem (nebo něčím podobným), každé stanoviště má také tužku připevněnou na provázku, každé jinou barvu. Každý hráč má hrací kartu připevněnou na zápěstí (gumičkou). každý tým začíná hru nedaleko kontrolního stanoviště.

Časový limit: doporučený časový limit je 20 minut.

Pravidla:

 •  hráči musí označit svou kartu barvami tužek na jednotlivých kontrolních stanovištích.
 •  každý člen týmu, by se měl pokusit o označení své karty, ačkoliv to není povinné
 •  body zasažených hráčů se do celkového skóre týmu nezapočítávají.
 •  týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
 •  zasažený hráč je vyřazen ze hry.
 •  vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici soupeře.

Počítání bodů:

 • 1 bod za každou barvu na kartě hráče,
 • 5 bonusových bodů jestliže každá karta hráčů z jednoho týmu má nejméně dvě barvy,
 • 5 bonusových bodů za každou další barvu, jestli jsou všechny karty týmu označeny,
 • 2 bonusové body pro každého člena týmu, který má na kartě všechny barvy.

Vítězství: Tým s největším počtem bodů.

Taktická výhoda: Jestliže jste se rozhodly sbírat body, utvořte kruhovou obranu okolo kontrolního stanoviště. Měli byste být otočeni tváří směrem ven. Každý hráč jde jednotlivě a označí svou kartu, jestliže budete napadeni, nebudete tedy zaskočeni jako houf u kontrolního stanoviště. Je to výborný scénář pro noční hru.

 

 

 

Souboj

Dva hráči si vyjasňují otázku cti. Hra dobrá při nerozhodném výsledku, nebo pro volnou chvíli, když jste vyřazeni na počátku hry.

Týmy: dva hráči jako protivníci, jeden jako rozhodčí.

Vybavení: volný prostor, takový, aby každý z obou hráčů mohl udělat deset kroků.

Časový limit: 30 minut.

Pravidla:

 •  hráči se k sobě postaví zády, rozhodčí stojí tři metry stranou.
 •  každý hráč je vyzbrojen zbraní. Každá zbraň je nabitá pouze jednou kulkou a je připravena k výstřelu.
 •  rozhodčí řekne: „Toto je pánové záležitost cti. Na můj pokyn uděláte deset kroků, potom se otočíte a vystřelíte. Jestliže se někdo otočí dříve, než napočítám do deseti, bude mou politováníhodnou povinností ho zastřelit“ (nebo něco podobného).
 •  protivníci pak dělají kroky podle rozhodčího počítání. Jakmile zazní deset, otočí se a střílí.
 •  hráči nesmějí ukročit nebo zalehnout, mohou však pokleknout, pokud chtějí.
 •  nepřidávat další pravidla.

Vítězství: Nezasažený hráč vyhrává.

Taktická výhoda: Nejlépe je dát si na čas. Osoba, která vystřelí první obvykle nevyhrává. Držte zbraň dole a nezvedejte ji dokud nestojíte tváří k cíli, pak ji zvedněte. Jestliže zvednete zbraň dříve, než se otočíte, hýbete zbraní horizontálně a zabýváte se něčím, co je v podstatě vertikální cíl.

 

 

 

Záchrana rukojmí

Jeden tým musí druhému sebrat rukojmí a vrátit ho zpět bez zranění.

Týmy: zachránci, teroristé

Vybavení: Teroristé si vyberou jednoho ze zachránců, který bude dělat rukojmí. Jsou vyznačena dvě místa na držení rukojmí. Poloha jednoho místa je prozrazena zachráncům. Teroristé nevědí které. Určete místo, kde zachránci musí dovést rukojmí a tak vyhrát hru. To se bude jmenovat Útočiště, teroristé budou vědět, kde se nachází.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:

 •  teroristé mají pět minut na to, aby odvedli rukojmí na jedno ze dvou míst k tomu určených.
 •  hra začíná zazněním zvukového signálu.
 •  teroristé nemohou přemístit rukojmí z vyznačené oblasti,
 •  rukojmí se nemůže pokusit o útěk.
 •  jestliže je rukojmí zasaženo, tým, který ho má v držení, ho ztrácí.
 •  rukojmí musí doprovázet minimálně jeden zachránce, když se vrací do útočiště.
 •  jestliže rukojmí zůstane z libovolného důvodu samo, musí zůstat na místě do příchodu dalších zachránců. Může volat o pomoc.
 •  zasažený hráč je venku ze hry.
 •  vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

Vítězství: Teroristé • zastavení zachránců a zabránění dosažení útočiště. Zachránci • zachránit rukojmí a dovést ho do útočiště.

Taktická výhoda: Je velký rozdíl mezi záchranou vlajky a živého rukojmí. Vlajka nemluví, nechce se zastavit a odpočívat, neschovává se za Tebe. Musíte chránit rukojmí za každou cenu. Když je u druhého týmu musíte být velice opatrní, jestliže ho zasáhnete, ztrácíte hru. Hráči mohou stát u rukojmí velice blízko, protože soupeři pravděpodobně nebudou riskovat zastřelí rukojmí.

 

 

 

Zastřel velitele

Týmy se snaží vyřadit kapitána z protivníkova týmu.

Týmy: 2

Vybavení: dvě základny, jeden člen týmu je označen jako Kapitán. Kapitán je přivázán 6 m provazem k nepohyblivému objektu (např. stromu), pro zpestření hry, Kapitán není uvázán, jeho zbraň však ano, dalším zpestřením může být limit 20 kuliček pro všechny hráče, kromě Kapitána.

Časový limit: 30 minut.

Pravidla:

 •  kapitán se nemůže odvázat.
 •  všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
 •  zasažený hráč je vyřazen ze hry.
 •  vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.
 •  ve variantě s uvázanou zbraní, Kapitán smí opustit svou zbraň, nesmí však použít žádnou jinou.
 •  ve variantě s omezeným střelivem, nesmějí hráči sdílet kuličky.

Vítězství: Vyřazení Kapitána protihráčů ze hry.

Taktická výhoda: Přidělte přiměřený počet hráčů na ochranu kapitána u vlajkové základny. Ve variantě s uvázanou zbraní musí být tato skupina s kapitánem neustále. Jiná taktika je vyčlenit na obranu kapitána celý tým, neútočit, zaujmout obranné postavení a vyčkávat. Nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat, čekejte dokud se neobjeví. Možná zkouší stejnou věc. Tým s největší trpělivostí obvykle vyhrává.

 

 

 

Zrádce

Musíte vyrazit a zničit nepřátelského vůdce, ale buďte na pozoru, jeden z Vašich je zrádce.

Týmy: 2 týmy

Vybavení: Dvě vlajkové základny jako startovací stanoviště, z balíčku karet se vyberou dva krále a dva kluci potom se doplní o další libovolné karty, aby počet hráčů souhlasil s celkovým počtem karet, z karet se vytvoří dva balíčky, každý s jedním králem a klukem, potom z každého balíčku tahá karty jeden tým.

Časový limit: doporučený časový limit je 30-45 minut.

Pravidla:

 •  pouze hráči, kteří si vytáhli krále, odkryjí karty, jsou to vůdci týmů.
 •  hráči, kteří si vytáhli kluka jsou zrádci, ti neodhalují svou identitu.
 •  vůdci budou označeni dvěma pásky přes paži.
 •  zrádci se mohou obrátit proti svému týmu, kdykoliv to uznají za vhodné
 •  všichni hráči začínají hru na své vlajkové základně.
 •  hráči, kteří jsou zasaženi jsou venku ze hry do okamžiku, kdy dosáhnou hranice. Hráči zasažení na hranici jsou venku ze hry.
 •  vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

Vítězství: Zničit vůdce nepřátelského týmu, (jestliže zrádce zničí vůdce svého týmu, vyhrává tým protivníka).

Taktická výhoda: Jako vůdce musíš držet všechny své bojovníky před sebou. Nikomu nevěř. Držte je před sebou, drž je v dohledu! Potom bude těžké, aby se zrádce otočil proti Tobě. Jako zrádce musíš vyčkat až opadne vůdcova ostražitost, potom udeř! Nikdo by tě neměl odhalit před vyřazením vůdce.

 

 

 

Zajmout vlajku (Capture the flag)

Týmy: 2

Vybavení: dvě základny, dvě vlajky zavěšené viditelně u základen.

Časový limit: 30 minut.

Pravidla:

 •  všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
 •  zasažený hráč je vyřazen ze hry.
 •  jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče).
 •  vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.
 •  nesená vlajka musí zůstat neustále viditelná a musí být držena v ruce, přes ruku nebo okolo krku.

Vítězství: Získání nepřátelské vlajky a její doručení na mateřskou základnu.

Taktická výhoda: Základní myšlenka je ukořistit nepřátelskou vlajku. Jestliže se chcete vyhnout promíchání s nepřátelským týmem, snažte se o to. Jakmile ji máte, zanechte dvojici svých hráčů před nepřátelskou základnou pro případ, že se budou vracet s vaší vlajkou. Není nutné zde nechávat půlku týmu na obranu vlastní vlajky. Stačí dvojice hráčů, protože cílem není zastavit protivníka a zabránit mu v získání vaší vlajky, cílem je zpomalit jeho postup a získat čas pro své útočníky. Mimo to, čím více útočníků máte, tím snadněji ukořistíte protivníkovu vlajku vy. Útočníci by měly zůstávat ve větších skupinách, jestliže se rozdělíte na malé skupiny a narazíte na silnějšího protivníka budete poraženi. V množství je síla.

 

Všechna práva vyhrazena © 2016 RPR Paintball sport, o.s. | Design by dwgd

www.rprpaintball.cz | www.rpradventure.cz | www.rprpaintballgame.cz | www.czech-paintball.com | www.rprpaintballcup.cz